(1)
Hoffmeyer, J. Guldlejerne I Alle Jordens Lande,. gt 1879, 3.