(1)
Erslev, E. Med Et Højdekaart over Laaland-Falster,. gt 1879, 3.