(1)
Aagesen, A. Et Bidrag Til Aarhus Bygeografi. gt 1943, 46.