(1)
Nielsen, N. Türkiye. 1:800,000. Harta Genel Direktörlügü. 8 Blade. Ankara 1936. gt 1939, 42.