(1)
Steensberg, A. Gruddbo På Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg Och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 Sv. Kr. gt 1939, 42.