(1)
Steensberg, A. Geografiske Faktorers Indflydelse Paa Seglens Eller Leens Anvendelse Til Kornhøst. gt 1939, 42.