(1)
Nielsen, N. Landvinding I Holland. gt 1939, 42.