(1)
Bistrup, H. Knud Rasmussens Saga. 111. & Kort. 127 S. København 1936. B°, Af Kaj Birket-Smith. Chr. Erichsen’s Forlag. gt 1936, 39.