(1)
Koch, L. Plan Til En Ekspedition Til Østgrønland Og tværs over Indlandsisen. gt 1925, 28.