(1)
Petersen., S. Fra Potosi Til Kinakysten. gt 1953, 52.