(1)
Hansen, V. Lelge Salvesen: Jord I Jemtland. Iosetningshistoriske Og økonomiske Studier I Grenseland Ca. 1200-1650. Det Nordiske Ødegårdsprosjekt, Publikasjon Nr. 5. Ostersund 1979 . 184 s., 15x21 Cm. gt 1980, 80.