(1)
Guttesen, R. Fra Geografiens Verden. Red.: Bodil Engell Et Al. gt 1990, 90.