[1]
Redaktionen, - 1906. Friherre Erland Nordenskiölds Foredrag i Selskabet den 6. April om hans Rejser i Perus og- Bolivias Grænsedistrikter. Geografisk Tidsskrift. 18, (jan. 1906).