[1]
Mylius-Erichsen, L. 1906. Plan til en dansk Skibs- og Slædeekspedition til Grønlands Nordostkyst. Geografisk Tidsskrift. 18, (jan. 1906).