[1]
Redaktionen, - 1898. Friherre Oscar Dickson. (Født 2/12 23 i Gøteborg, død 6/6 97 paa Almnæs ved Vettern.). Geografisk Tidsskrift. 14, (jan. 1898).