[1]
Redaktionen, - 1898. Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881—1898. Geografisk Tidsskrift. 14, (jan. 1898).