[1]
Hansen, P. 1879. Stormfloden af 13de November 1872 og de Arbejder, den har fremkaldt paa Laaland-Falster,. Geografisk Tidsskrift. 3, (jan. 1879).