[1]
A. D. Jensen, J. 1879. Vandring paa den grønlandske Indlandsis i Aaret 1878,. Geografisk Tidsskrift. 3, (jan. 1879).