[1]
Erslev, E. 1879. Med et Højdekaart over Laaland-Falster,. Geografisk Tidsskrift. 3, (jan. 1879).