[1]
E. Nordenskiöld, A. 1879. Et Besag paa Beringsøen,. Geografisk Tidsskrift. 3, (jan. 1879).