[1]
Steensberg, A. 1939. Gruddbo på Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 sv. Kr. Geografisk Tidsskrift. 42, (jan. 1939).