[1]
Montell, G. 1939. J. Prip-Møller: Chinese Buddhist Monasteries. Geografisk Tidsskrift. 42, (jan. 1939).