[1]
Schou, A. 1939. Volgas Mellem-Løb. Forsøg paa en terrain-morfologisk Analyse ved Hjælp af Blokdiagrammer. Geografisk Tidsskrift. 42, (jan. 1939).