[1]
Telens Nielsen, E. 1939. Elementære fysiske Maalemetoder til Brug ved økologiske Undersøgelser. Geografisk Tidsskrift. 42, (jan. 1939).