[1]
Steensberg, A. 1939. Geografiske Faktorers Indflydelse paa Seglens eller Leens Anvendelse til Kornhøst. Geografisk Tidsskrift. 42, (jan. 1939).