[1]
Nielsen, N. og Noe-Nygaard, A. 1936. Om den islandske »Palagonitformation«s Oprindelse. En foreløbig Meddelelse. Geografisk Tidsskrift. 39, (jan. 1936).