[1]
Hatt, G. 1926. R. W. Williamson: The social and political systems of Central Polynesia. Vol. I—III). (8°, 438, 496 og 487 S. og 6 Kort). Cambridge University Press. Cambridge 1924. Geografisk Tidsskrift. 29, (jan. 1926).