[1]
Antonsen., K. 1962. J. L. Collins: The Pineapple. Botany, Cultivation, and Utilization. Leonard Hill Ltd., London 1960. 294 s., 39 plancher og 31 andre fig. 16 X 25,5 cm. 60s. Denne bog, der er udkommet som et led i ā€˛World Crops Series", virker. Geografisk Tidsskrift. 61, (jan. 1962).