[1]
Fristrup., B. 1960. Gyldendals Vægkort l og 2. Udarbejdet af professor, dr. phil. Johannes Humlum. 100 X 140 cm. Pris pr. stk. kr. 28,— (uopklæbet). Geografisk Tidsskrift. 59, (jan. 1960).