[1]
Hansen, V. 1980. lelge Salvesen: Jord i Jemtland. iosetningshistoriske og økonomiske studier i grenseland ca. 1200-1650. Det nordiske Ødegårdsprosjekt, Publikasjon Nr. 5. ostersund 1979 . 184 s., 15x21 cm. Geografisk Tidsskrift. 80, (jan. 1980).