[1]
Wichmann Matthiessen, C. 1987. Byerhvervene. Lokaliseringstendenser 1970-83. Geografisk Tidsskrift. 87, (jan. 1987).