[1]
Hansen, V. 1985. Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Red. af Karl-Erik Frandsen. Geografisk Tidsskrift. 85, (jan. 1985).