[1]
Christiansen, C. 2001. Ecological comparisons of sedimentary shores. K. Reise (ed.). Berlin/New York, Springer 2001. (Ecological Studies) 151). XX, 384 s., ill. 24 cm. DEM 228,-. Geografisk Tidsskrift. 101, (jan. 2001).