[1]
Reenberg, A. 1993. N.J. Middleton & D.S.G. Thomas: World atlas of desertification. United Nations Environmental. Geografisk Tidsskrift. 93, (jan. 1993).