[1]
Christiansen, S. 1993. G. Heer & C. Kaarsberg: Brasilien - regnskoven, tørken, industrialiseringen. Geografisk Tidsskrift. 93, (jan. 1993).