[1]
Elberling, B. 1998. Soil Responses to Climate Change. M. D. A. Rounsevell & P. J. Loveland, eds. NATO ASI Series. Series I: Global Envoironmental Change, 23. Springer, Berlin 1994. x, 312 s., ill., 24 cm. DEM 198,-. Geografisk Tidsskrift. 98, (jan. 1998).