Tilbage til artikeldetaljer Arkeologiska Undersökningar i Perus och Bolivias Gränstrakter. 1904—1905 af Erland Nordenskiöld. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. Band 42, Nr. 2.