Tilbage til artikeldetaljer Friherre Oscar Dickson. (Født 2/12 23 i Gøteborg, død 6/6 97 paa Almnæs ved Vettern.)