Tilbage til artikeldetaljer Generalstabens Opmaaling af Færøerne.