Tilbage til artikeldetaljer Stormfloden af 13de November 1872 og de Arbejder, den har fremkaldt paa Laaland-Falster,