Kaj Birket-Smith: Kullurens Veje MI. Kbhvn. 1941—42. 18,5 X 26 cm. 320—368 Sider. 312 Illustrationer, Register, Tidstavle, Kort.

  • C. G. Feilberg

Forfatterbiografi

C. G. Feilberg
N/A
Publiceret
1942-01-01
Citation/Eksport
G. Feilberg, C. (1942). Kaj Birket-Smith: Kullurens Veje MI. Kbhvn. 1941—42. 18,5 X 26 cm. 320—368 Sider. 312 Illustrationer, Register, Tidstavle, Kort. Geografisk Tidsskrift, 45. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48332