Tilbage til artikeldetaljer København. De indlemmede Distrikter. Byplanmæssig Udvikling 1901-1941. Stadsingeniørens Direktorat 1942. 24 X32 cm, 167 S. + 78 S. Bilag' og Registre. Kortmappe m. 3 Oversigtskort.