Tilbage til artikeldetaljer Filip Hjulstrøm: Sveriges Elektrifiering. En ekonomisk-geografisk studie över den elektriska energiförsörjningens utveckling. Geographica (Skrifter från Upsala universitetets geografiska institution), Nr. 8. Uppsala, 1940. 281 Sider samt engelsk Resumé, 8 Kortbilag. Hent Download PDF