Gruddbo på Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 sv. Kr.

  • Axel Steensberg

Forfatterbiografi

Axel Steensberg
N/A
Publiceret
1939-01-01
Citation/Eksport
Steensberg, A. (1939). Gruddbo på Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 sv. Kr. Geografisk Tidsskrift, 42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48237