Tilbage til artikeldetaljer Therkel Mathiassen: Skrælingerne i Grønland. Udgivet af Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. I Kommision hos G. E. C. Gad, København 1935. (140 S., 63 Fig. og l Kort). Hent Download PDF