Tilbage til artikeldetaljer Elmer Drastrup: Blandt danske og norske Fangstmænd i Nordøstgrønland. Med Forord af Lauge Koch. (132 S., 18x25 cm, talrige Tavler, l Kort). Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København 1932. Hent Download PDF