Tilbage til artikeldetaljer Knud Rasmussen: Den store Slæderejse. (148 Sider, 27x20 cm, talrige Billeder). Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København 1932.