Tilbage til artikeldetaljer Et Hovedværk om Ploven og nogle dertil knyttede Betragtninger.