Fridtjof Nansen: På ski over Grønland. Omarbeidet utgave. (13x20 cm. 170 sider, talrige afb. og l kart). H. Aschehoug & Go. Oslo 1928.

Forfattere

  • Kaj Birket-Smith

Forfatterbiografi

Kaj Birket-Smith

N/A

Downloads

Publiceret

1929-01-01

Citation/Eksport

Birket-Smith, K. (1929). Fridtjof Nansen: På ski over Grønland. Omarbeidet utgave. (13x20 cm. 170 sider, talrige afb. og l kart). H. Aschehoug & Go. Oslo 1928. Geografisk Tidsskrift, 32. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/47752