Tilbage til artikeldetaljer J. Leuba: Introduction å la Geologie. (B°, 216 S., 60 Fig. Pris 6 fr. uindb.) Collection Armand Colin. Paris 1925.